Polityka Prywatności i plików cookies

§1 Informacje ogólne

Polityka Prywatności firmy „ZEMAR” MARIAN ZEMBRZUSKI UL. KOLEJOWA 12 06-330 CHORZELE REGON: 550769938 NIP: 5341244444 to dokument, w którym znajdują się zasady przetwarzania danych osobowych oraz zasady wykorzystywania plików cookies. Polityka prywatności dotyczy korzystania ze strony internetowej www.klipsyspozywcze.pl

§2 Administrator strony

Administratorem strony jest firma
ZEMAR” MARIAN ZEMBRZUSKI
UL. KOLEJOWA 12
06-330 CHORZELE
REGON: 550769938
NIP: 5341244444

§3 Pytania i kontakt

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili Klient może skontaktować się z nami mailowo : biuro@klipsyspozywcze.pl

§4 Dane osobowe

§4.1 Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Klienta w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest firma „ZEMAR” MARIAN ZEMBRZUSKI UL. KOLEJOWA 12 06-330 CHORZELE REGON: 550769938 NIP: 5341244444
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

§4.2 Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane.

§4.3 Uprawnienia

Zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO, klientowi przysługują następujące uprawnienia:

prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych . Klient może zwrócić się do firmy ZEMAR, w celu uzyskania informacji o tym jakie dane oraz w jakim celu są przetwarzane. W tym celu należy wysłać wiadomość na biuro@klipsyspozywcze.pl

Prawo do uzyskania kopii danych. Klient może żądać kopii przetwarzania danych osobowych.

Prawo do sprostowania danych. W każdym momencie klient może zmienić dane osobowe. Dane które uległy zmianie bądź są nieaktualne zostają natychmiast usunięte oraz zastąpione właściwymi.

Prawo do usunięcia danych. Na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych

Prawo do przenoszenia danych. W tym przypadku administrator wydaje dane osobowe, dostarczone przez osobę, której one dotyczą w formacie umożliwiającym odczyt na komputerze.

Prawo sprzeciwu wobec formy przetwarzania danych osobowych

Prawo skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Danych Osobowych, przysługuje zawsze, jeśli Klient uzna, że firma ZEMAR dopuściła się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami i wyjaśniamy, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Klientowi w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania jego danych osobowych. Dołożymy wszelkich starań, by w ramach opisu poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych wskazać na przysługujące Klientowi w ramach tych operacji uprawnienia.

§4.4 Bezpieczeństwo

Firma ZEMAR gwarantuje poufność danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

§4.5 Wykaz powierzeń

Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom w celach wysyłki towaru:

DPD POLSKA SP Z O O Mineralna 15 02-274 Warszawa NIP 5260204110

Wszystkie podmioty, którym firma ZEMAR powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

§5 Cele i czynności przetwarzania

§5.1 Dane użytkownika

W każdej chwili Klient może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych przetwarzanych w ramach konta, pisząc maila na adres biuro@klipsyspozywcze.pl. Klient może w każdej chwili zmodyfikować swoje dane, jak również je usunąć, za wyjątkiem danych o złożonych zamówieniach.

§5.2 Składanie zamówień

Złożenie zamówienia wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych Klienta.

Dane przekazane firmie ZEMAR w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia , wystawienia faktury ,oraz w celach archiwalnych i statystycznych. Każde zamówienie dokumentowane jest fakturą.

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych. Firma ZEMAR zobowiązana jest do przechowywania faktury z danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

§5.3 Reklamacje i odstąpienie od umowy

Jeżeli Klient składa reklamację lub odstępuje od umowy, to przekazuje firmie ZEMAR dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuje imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celach statystycznych.

§6 Pliki cookies oraz Logi serwera

Przy okazji odwiedzin witryny klipsyspozywcze.pl w sposób automatyczny zbierane są niektóre Pani/Pana dane osobowe. Dane te są zbierane przez tzw. pliki cookies (ciasteczka). Cookies to niewielki plik tekstowy, które jest umieszczany na urządzeniu końcowym użytkownika. Niektóre z używanych przez nas cookies (tzw. cookies sesyjne) są usuwane po zakończeniu sesji przeglądania, czyli po zamknięciu przeglądarki. Inne cookie pozostają na urządzeniu końcowym oraz umożliwiają nam lub naszym partnerom ponowne rozpoznawanie przeglądarki przy następnej wizycie na naszych stronach (tzw. cookies trwałe).

Wykorzystujemy, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Klientom najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej.

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Klient zawsze ma możliwość zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies, jednakże należy pamiętać, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Jakie pliki cookie wykorzystujemy?

a) pliki niezbędne do działania witryny – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie witryny internetowej Bez ich zapisania na Twoim urządzeniu korzystanie z witryny może być niemożliwe;

b) pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie Twoich ustawień i preferencji.

Jeśli nie zgadasz się na zapisywanie plików Cookies na Twoim urządzeniu , możesz to zrobić. Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. Jeżeli nie zgadzasz się, na zapisywanie tych plików na Twoim urządzeniu, musisz odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie na Twoim urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu Cię o zapisaniu danego pliku na Twoim urządzeniu.

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Klienta, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.